FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN

A THÓGÁIL

 

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifrinn ar na tograí atá i ngach ceann de na Bhillí thíosluaite.

 

An Bille um an gCeathrú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Comhionannas Pósta), 2015

 

An Bille um an gCúigiú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Aois Intofachta chun Oifig an Uachtaráin), 2015

Féadfar na Billí a fheiceáil ag www.oireachtas.ie.

 

Déanfar an vótaíocht ar 22 Bealtaine 2013, idir 7.00 a chlog ar maidin agus 10.00 a chlog sa tráthnona.

Arna eisiúint ag an gCeann Comhairimh Áitiúil.

 

Dáilcheantar: CILL DARA THUAIDH